- عربی 2 عمومی

سايت آموزشي نام شرکت تاريخ تأسيس تعداد اعضا امتياز آخرين اخبار نظر سنجي
شرکت پارس مدیا 1 تير 1382 0 0 ميانگين آرا: متوسط
تعداد آرا: 2 رأي
شرکت در نظرسنجي
1
+ نوشته شده در  شنبه ۳ آذر۱۳۸۶ساعت ۲۱:۵۱ بعد از ظهر  توسط علی شاطری  | 

   قواعد درس اول                                     معرفه                   

                            اسم

                                                                نكِره

اسم را از نظر شناختن به دو نوع تقسيم مي كنند: اسم معرفه و اسم نكره

اسم معرفه: اسمي شناخته شده است كه بر  فرد يا چيز مشخّصي دلالت مي كند و يا براي بار دوم در جمله تكرار مي شود.

اما اسم نكِره: اسمي ناشناس است كه بر فرد يا چيز نامعلومي دلالت مي كند.

مثال:

 ديروز پسري را در بازار ديدم.

                نكره         معرفه

رأيتُ  ولداً  فـﻰ السّوقِ أمسِ.

          نكره    معرفه

معلّم:    چه كسي نشانه معرفه و نكره را در فارسي مي داند؟

دانش آموز:     در فارسي معمولاً معرفه نشانه ندارد ولي نشانه نكره سه چيز است:

يك، يكي، يك و ي

 

                  معرفه                                                                                مرد

                                                            مردي

               نكره                                      يك مرد

                                                        يك مردي

معمولاً نشانه نكره در عربي تنوين است.        

دانش آموز:     آيا اسم خاص داراي تنوين نكره است؟

معلّم:             خير اسم خاص حتي اگر تنوين داشته باشد؛ نكره نيست بلكه معرفه است.

مثال:             أشهَدُ أنَّ محمّداً رسولُ اللهِ.

در اين مثال «محمداً» معرفه است.

.

 

انواع اسم معرفه:

 

در زبان عربي اسم معرفه شش نوع  است:

 

1- اسم معرفه به «ال»           الذِّئب: گرگ

 

2- ضمير                           هو، أنتِ

 

3- عَلَم                             ناصرٌ، سوسنُ، بغدادُ.

 

[اسم عَلَم يعني اسم خاص. نامي كه مخصوص يك فرد، يك مكان و يا يك چيز است]

 

4- موصول:  الّذى، الّتـى، الّذينَ، اللّاتـﻰ، مَنْ، ما

 

5- اشاره: هذا، هذه، هذانِ، هاتانِ، هؤلاءِ، ذلك، تلك، أولئك

 

6- اسم معرفه به اضافه مانند :بابُ الغُرفة، محفظةُ جوادٍ.

 

(هر گاه اسمي به اسم معرفه اي ديگر اضافه شود؛ اسم اوّل از نكره بودن خارج شده معرفه مي گردد.

معلّم:        آيا به  نظر شما «ال» و «تنوين» با هم در يك اسم مي آيند؟

دانش آموز:  خير، زيرا ال نشانه معرفه و تنوين، نشانه نكِره است و نمي شود با هم  بيايند.

مضاف  « ال» و  « تنوين» نمي گيرد

قواعد درس دوم

 

 

 

 

                                                         ظاهري

        علامت هاي اعراب                          محلّي

                                                         تقديري

 

 

علامت هاي اعراب عبارتند از:        _ُ _ً _ٍ

به اين علامت ها اعراب ظاهري مي گويند.

هرگاه اعراب كلمه اي ظاهر شد؛ مي گوييم اعراب آن كلمه ظاهري است. مثلاً در اين كلمات مي بينيم كه اعراب كلمات، ظاهر شده پس اعراب آنها ظاهري است.

 

القربةُ ثقيلةٌ للمرأةِ.

 يرسمُ الطالبُ صورةَ جبلٍ علي اللوحِ.

 

 

 

 

                                                   اصلي

            اعراب ظاهري 

                                                     فرعي

 

اعراب ظاهري نيز دو نوع است: « اصلي » و « فرعي».

اعراب اصلي همان علامت هاي معروفِ اعراب است كه عبارت است از:

 

نصبﹷﹱ / رفع / جرّ ٍ / جزمﹿ

 

امّا اعرابِ فرعي، مطلبِ جديدي است كه در اين درس با آن آشنا مي شويم.

گاهي علامت اعراب _ً_ِ_ٍ_ُ_ٌ_ْ   نيست.

اعراب فرعي در  پنج مورد است:

 

1- اسم  مثنّي 2- اسم جمع مذكّر سالم 3- اسماء خمسه

 4- اسم جمع مؤنّث  سالم 5- اسم غير منصرف.

 

1- اسم مثنّي

 

 

 

مرفوع

منصوب

مجرور

مفرد مذكّر

تلميذٌ

تلميذاً

تلميذٍ

مفرد مؤنّث

تلميذةٌ

تلميذةً

تلميذةٍ

تلميذانِ

تلميذانِ

تلميذَينِ

تلميذَينِ

مثنّي مؤنّث

تلميذتانِ

تلميذَتَينِ

تلميذَتَينِ

علامت رفعِ مثنّي ، حرف «الف» در « انِ» است.

علامت نصب و علامت جر، حرف «ى» در « ـَيْنِ » اس

اسم جمع مذكّر سالم

 

 

مرفوع

منصوب

مجرور

مفرد مذكّر

معلّمٌ

معلّماً

معلّمٍ

جمع مذكّر سالم

معلّمونَ

معلّمينَ

معلّمينَ

علامت رفعِ جمع مذكّر سالم، حرف «و» در «ونَ» است .

علامت نصب و جرّ جمع مذكّرسالم ، حرف «ى» در «ـِينَ» است.

 

 

اسماء خَمسَة

«اسماء خَمسَة» يعني اسم هاي پنجگانه و عبارتند:

 أب: پدر/ أخ: برادر/ ذو: داراي/ حَم: پدر شوهروخويشاوندان شوهر/ فَم: دهان

 

 

از حَم و فَم چون پُر كاربرد نيستند؛ صرف نظر مي كنيم.

 

مرفوع

منصوب

مجرور

أبو

أبا

أبـى

أخو

أخا

أخى

ذو

ذا

ذى

 

علامت رفعِ اسماء خمسه حرف « و» است.

علامت نصبِ اسماء خمسه حرف «  ا » است.

علامت جرّ اسماء خمسه حرف « ى » است.

 

 

قواعد درس سوم  

                       

تا به حال با سه مورد اعراب فرعي آشنا شده ايد و اينك مورد چهارم از اعراب فرعي:

4- اسم جمع مؤنّث سالم:

 

مرفوع

منصوب

مجرور

مفرد مؤنّث

كاتِبَةٌ

كاتبةً

كاتبةٍ

جمع مؤنّث سالم

كاتباتٌ

كاتباتٍ     ؟!

كاتباتٍ

 

در جمع مؤنّث سالم، علامت نصبﹷﹱ وجود ندارد و كلمه در  حالت نصب، كسره مي گيرد.

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۰ اردیبهشت۱۳۸۶ساعت ۲۳:۵۴ بعد از ظهر  توسط علی شاطری  | 

ترجمه هاي مهم عربي 2.2

 

-   يا عَقيلُ ! اِنْهَضْ ...لاشـﻰءَ فـﻰ الْبَيتِ

-   اي عقيل! برخيز ... هيچ چيزي در خانه ني

 

-    اِذْهَبْ إلَيْهِ لِتَحْصُلَ علـي شـﻰءٍ  مِنَ الْمالِ!

  -  به  سوي او برو تا چيزي از مال به دست بياوري.

 

-  سأحْصُلُ علـي مالٍ و مَنْصِبٍ فَلَن أرْجِعَ إلّا بالأ كْياسِ الْمملوءَةِ

-   به زودي مال و مقام به دست خواهم آورد پس جز با كيسه هاي پُر باز نخواهم گشت

 

-  يا علـىّ !جِئْتُ إليك لأتكلَّمَ حولَ مَشاكِلـى  الْحياةِ !

 -  اي علي! سوي تو آمدم تا پيرامون مشكلاتم در زندگي صحبت كنم.

 

-  لَمّا جلَسوا علـي الْمائدةِ لِيَتَناوَلوا الْعَشاءَ ، ما وَجَدَ عقيلٌ شيئاً إلا الْخُبْزَ و الْمِلْحَ !

-  وقتي بر سر سفره نشستند تا شام بخورند، عقيل چيزي جز نان و نمك نيافت.

- 

-  يا علـىّ ! أهذه مائِدةُ أميرِ الْبِلادِ ؟! أتُطْعِمُنا هَكَذا ؟!

-  اي علي! آيا اين سفره ي امير كشور است؟! آيا اين چنين به ما غذا مي دهي؟!

 

-  يا علـىُّ ! أنا مَقروضٌ و أسْرَتـﻰ بِحاجةٍ إلـي الْمُساعَدةِ

-  اي علي ! من بدهكارم و خانواده ام نياز به كمك دارد.

 

-  اِصْبِرْ حتّي آخُذَ راتِبــﻰ مِن بيتِ الْمالِ فأساعِدُكَ بشىءٍ منه !

-  صبر كن تا حقوقم را از بيت المال بگيرم و با مقداري از آن به تو كمك مي كنم.

 

-  فاذْهَبْ إلـي السّوقِ ، فَا كْسِرْ أقفالَ الصَّناديقِ !

-  پس به بازار برو و قفل هاي صندوق ها را بشكن!

 

-  ألَيسَت السَّرِقَةُ مِن  شخصٍ واحدٍ خيـراً مِن أنْ تَسْرِقَ مِن جَميعِ الْمسلميـنَ !؟

-  آيا سرقت از يك نفر بهتر از اين نيست كه از همه ي مسلمانان سرقت كني؟!

 

-  خَجِل عقيلٌ و نَدِمَ علـي طَلَبِهِ ...!

-  عقيل خجالت كشيد و از خواسته خود پشيمان شد..... !

 

-  أيا قدسُ ، يا قلْعةَ الصّامِدينْ !                 علـي الظُّلْمِ ثُورى ، علـي الظَّالِميـنَ

-  اي قدس اي دژ پايداران                            عليه ظلم قيام كن،عليه ظالمان

-  طُيورُ الأبابيلِ مِنْ كُلِّ صَوبْ                   تَصُبُّ الْحِجارَ علـي اْلغاصِبيـنْ

-  پرندگان ابابيل از هر جهت                         بر  غاصبان سنگ مي ريزند

 

-  أبو عامر:  سُلِبَتْ  قُدرتُنا ...! ماذا نَفْعَلُ ؟!

-  ابو عامر: قدرت ما سلب شده ... ! چه كار كنيم

 

-  اِفْتَحِ الْبابَ يا حَنْظَلةُ ! فإنـّى  علـي مَوْعِدٍ    مع عبدِاللّهِ بْنِ أبَىٍّ .

-  در را  باز كن اي حنظله چون  من با عبدالله بن اُبي قرار دارم.

 

-  ماذا نَفْعَلُ بِهؤلاءِ الشَّبابِ؟ قد غُسِلَتْ عُقولُـهُم

-  با اين جوانان چه كنيم؟ عقلهاي ايشان شسته شده

 

-  لانَسْمَحُ ... أولئكَ شِرْذِمَةٌ قَليلونَ ..

-  اجازه نمي دهيم ... آنان گروه اندكي هستند....

 

-  هَوِّنْ  عليكَ... سَنَحتَفِظُ بِمُلْكِنا  و جاهِنا .... لـى خُطَّةٌ لايُدرِكُها  أحدٌ حتّي الشَّيطانُ!

-  سخت نگير:.... به زودي حكومت و مقامان را حفظ خواهيم كرد ... نقشه اي دارم كه كسي حتّي شيطان آن را نمي فهمد.

 

-  سَنَذْهَبُ مع محمّدٍ إلـي الْقِتالِ ... و نَتْرُ كُهُ فـﻰ الْوقتِ الْحَرِجِ....!

-  با محمّد به جنگ مي رويم و او را در موقع بحراني ترك مي كنيم....

 

-  قد اُسْتُشْهِدَ عَدَدٌ من خِيَرَةِ صَحابةِ رسولِ اللّهِ.

-  عدّه اي از بهترين صحابه ي رسول خدا شهيد شده اند.

 

-  ليلةَ أمْسِ كانت حَفْلةُ عُرْسِه!

-  شب گذشته جشن عروسي او بود

 

-  خَرَجَ مِن بَيْتِهِ و أسْرَعَ نَحْوَ ساحَةِ الْقِتالِ و اسْتُشهِدَ ...!

-  از خانه اش خارج شد و به سوي ميدان جنگ رفت و شهيد شد....!

 

-  يَبْحَثُ النّاسُ فـﻰ مَسيـرِهِم نَحْوَ أهدافِهم عن نَماذِجَ مِثاليَّةٍ

-  مردم در مسيرشان به طرف اهداف خود در جست و جوي الگوهاي برتر هستند

 

-  حياةُ الْعُظَماءِ مَشْعلٌ لِهدايةِ الأجْيالِ

-  زندگي بزرگان مشعلي براي هدايت نسل هاست

 

-  لَيْسَتِ الرّاحةُ إلا بَعدَ التَّعَبِ و لا تَنْزِلُ النِّعَمُ مِنَ السَّماءِ جاهِزَهً

-  آسايش جز بعد از رنج و خستگي نيست و نعمت ها از آسمان آماده فرود نمي آيند

 

-  كانَ قد بَدِأ بِدِراساتِهِ الطِّبيَّةِ فـى الأرْبَعيـنَ من عُمرِهِ

-  تحصيلات پزشكي اش را در چهل سالگي شروع كرده بود

- 

-  يا ولَدى! إلـي مَتـي  هذا الْعِنادُ ؟! لايُؤَيَّدُ كلامُ محمَّدٍ ...!

-  اي پسرم! اين مخالفت (دشمني ) تا كي؟ سخن محمّد تأييد نمي شود...!

- 

-  لَيْسَتِ الرّاحةُ إلا بَعدَ التَّعَبِ و لا تَنْزِلُ النِّعَمُ مِنَ السَّماءِ جاهِزَهً

-  آسايش جز بعد از رنج و خستگي نيست و نعمت ها از آسمان آماده فرود نمي آيند

- 

-  وصَلَ إلـي أهدافِهِ ، لأنّهُ كان دَؤوباً فـى أعمالِهِ.

-  به اهداف خود رسيد.  زيرا  او در كارهايش با  استقامت و پركار بود.

- 

-  وما كان فـى بيتِهِ مصباحٌ  ؛ فيذهَبُ إلـي خارجِ الْبيتِ لِيُطالِعَ فـى ضَوءِ قِنْديلِ الْحُرّاسِ !

-  در خانه اش چراغ نبود، پس به بيرون خانه مي رفت  تا در نور چراغ نگهبانان مطالعه كند.

- 

-  جان جاك رُوسّو كان خادماً فـى بُيوتِ الأغنياءِ

-  ژان ژاك روسو در خانه هاي ثروتمندان خدمتگزار بود

- 

-  النَّجاحُ فـﻰ الْحياةِ يَتَرتَّبُ علـي التَّحَلّـى بالأخلاقِ الْفاضلةِ

-  موفّقيّت در زندگي مترتّب است بر آراسته شدن به اخلاق خوب

- 

-  أنْ لا يَطْلُبَ الْعِلْمَ لِلوصولِ إلـي مَنْصِبٍ دُنْيَوىٍّ.

-  اينكه علم را براي مقام دنيايي طلب نكند. (نخواهد)

- 

-  إنَّ اللّهَ قد خَلَقَ الإنسانَ و جَعَلَ له الْجَمالَ والزّينَةَ فـﻰ الطَّبيعةِ وأمَرَهُ بِالانتِفاع ِ مِنها

-  خداوند انسان را آفريد و برايش زيبايي و زينت در طبيعت قرار داد و به او دستور داد كه از  آن       بهره بگيرد.

 

-  فَالأمّةُ الإسلاميَّةُ لَيْسَتْ محرومةً عَن الْخَيْراتِ و الطَّيِّباتِ

-  پس امّت اسلامي محروم از چيزهاي خوب و پاك نيست

 

 

-  تَتَزَيَّنُ الأرضُ بِاللّباسِ الأخْضَرِو الْعُيونُ تَتَمَتَّعُ بِها وتَبْتَهِجُ حيـنَ تَنْظُر إلَيْها.

-  زمين با لباس سبز زينت مي يابد و چشم ها وقتي به آن مي نگرند از آن بهره مند مي شوند و شاد مي گردند.

- 

-  لِلنباتاتِ فوائدُ كثيـرةٌ. فَبِالإضافةِ إلـي جَمالِها تُوَفِّرُ طعامَ الإنسانِ و الْحيوانِ و تُساعِدُ علـي تَنقيةِ الجوّ...!

-  گياهان فايده هاي   بسياري دارند. علاوه بر زيبايي شان غذاي انسان و حيوان را آماده مي  كنند و به پاكيزه كردن هوا  كمك مي كنند.

+ نوشته شده در  شنبه ۸ اردیبهشت۱۳۸۶ساعت ۱۸:۱۵ بعد از ظهر  توسط علی شاطری  | 

الدرس السابع
درس هفتم

عَلَـي الظلم ثورﻯ
عليه ستم قيام كن

أيا قدسُ ، يا قلْعةَ الصّامِدينْ ! علـي الظُّلْمِ ثُورى ، علـي الظَّالِميـنَ
اي قدس اي دژ پايداران عليه ظلم قيام كن،‌عليه ظالمان

إلـي الْفَجْرِ سيـرﻯ فَعَمَّا قريبْ مِنَ اللّهِ يأتيكِ نَصرٌ مُبيـنْ
به سوي سپيده دم حركت كن كه به زودي از جانب خدا ياري آشكار برايت مي آيد.

طُيورُ الأبابيلِ مِنْ كُلِّ صَوبْ تَصُبُّ الْحِجارَ علـي اْلغاصِبيـنْ
پرندگان ابابيل از هر جهت بر غاصبان سنگ مي ريزند.

فسيـرى علـي الْمَوتِ لاتَنْحَنـى فَأنْتِ الصُّمودُ الَّذى لايَليـنْ
پس بر مسير مرگ حركت كن خم نشو زيرا تو آن سختي هستي كه نرم نمي شود.

غُزاةٌ لَئِنْ قَتَلوا وَرْدَنا فَلَنْ يَقْتُلوا الْحُلْمَ فـﻰ الْياسَميـنْ
جنگجوياني هستند كه اگر گُل[كنايه از كودكان] را بكُشند. هرگز رؤيا را در گل ياسمن نخواهند كُشت

طُغاةٌ ولَو كَسَروا عَظْمَنا مِن الْمَوْتِ نولَدُ فـﻰ كُلِّ حيـنْ
طغيانگراني هستند كه اگرچه استخوان ما را بشكنند در هر زمان از مرگ به دنيا مي آييم

كأشجارِ زَيْتونِنا فـﻰ الْجليلْ نَموتُ علـي أرْضِنا واثِقيـنْ
مانند درختان زيتونمان در الجليل مطمئن بر زمينمان مي ميريم.

" صالح الْهُوارﻯ "


الدرس الثامن درس هشتم

الشّابُّ الْبَطَلُ جوان قهرمان

مَسْرَحيّة
نمايشنامه


اَلشَّخْصيّاتُ : حَنْظَلَةُ، أبو عامرٍ (والِد حَنْظَلَة)، عبدُاللّهِ بْنُ أبَىٍّ ( كبيـرُ الْمُنافقيـنَ )،
شخصيّت ها: حنظله،‌ابو عامر (پدر حنظله) عبدالله بن اُبَي (بزرگ منافقان
و جَمعٌ مِنَ الصَّحابةِ.
) و جمعي از صحابه
اَلْمشهدُ الأوّلُ
صحنه ي اوّل


أبو عامر: سُلِبَتْ قُدرتُنا ...! ماذا نَفْعَلُ ؟!
ابو عامر: قدرت ما سلب شده ... ! چه كار كنيم... ؟!

يا ولَدى! إلـي مَتـي هذا الْعِنادُ ؟! لايُؤَيَّدُ كلامُ محمَّدٍ ...!
اي پسرم! اين مخالفت (دشمني ) تا كي؟ سخن محمّد تأييد نمي شود...!

لا يَظْفَرُ هذا الْيتيمُ ....!لاتَتْرُكْ دينَ آبائِكَ !
اين يتيم پيروز نمي شود.... ! دين پدرانت را ترك نكن!

حنظلة : يا أبَتِ ! ماذا تَطْلُبُ مِنّـى ؟!
حنظله: اي پدرم! از من چه مي خواهي ؟!


أتَطْلُبُ عبادةَ الأصْنامِ و السّكوتَ أمامَ ظلمِ الظّالِميـنَ و تفاخُرَهُم علـي الْفقراءِ....... و أكْلَهُم مالَ الْحرامِ ....! لا ....لا...هذا أمرٌ لايُقْبَلُ !
آيا عبادت بت ها و سكوت در برابر ظلم ظالمان و فخر ورزي بر فقيران و خوردن مال حرام را مي خواهي؟! نه ..... نه ..... اين كاري است كه پذيرفته نمي شود.

إنَّك لَوَلَدٌ عاقٌّ !
به راستي كه تو فرزندي لعنت شده (نفرين شده، طرد شده) هستييا والدﻯ ! لا طاعـﺔَ لِمخلوقٍ فـﻰ معصيةِ الْخالقِ!
اي پدرم! هيچ بندگي (طاعتي) براي مخلوق درگناه كردن به درگاه خدا وجود ندارد.

قال اللّهُ تبارَك و تَعالـي﴿ و إنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بـى مالَيسَ لكَ به علمٌ فَلا تُطِعْهُما﴾
خداوند تبارك و تعالي فرموده است:‌ و اگر با تو در آويختند تا با من شركي بورزي كه بدان آگاهي نداري، پس از ايشان اطاعت نكن.

يُطْرَقُ الْبابُ .
در زده مي شود (در مي زنند).

اِفْتَحِ الْبابَ يا حَنْظَلةُ ! فإنـّى علـي مَوْعِدٍ مع عبدِاللّهِ بْنِ أبَىٍّ .
در را باز كن اي حنظله چون من با عبدالله بن اُبي قرار دارم.

عبداللّه :مَرْحَباً بأبـى عامرٍ !كيف حالُك الْيومَ ؟ عليكَ آثارُ الْغَضَبِ ! لِماذا؟!
عبدالله: ابو عامر سلام! امروز حالت چطور است؟ نشانه هاي خشم بر تو ظاهر است! چرا؟!


ماذا نَفْعَلُ بِهؤلاءِ الشَّبابِ؟ قد غُسِلَتْ عُقولُـهُم! أخافُ أنْ يأخُذَ محمّدٌ كلَّ ما بِأيدينا بِواسطةِ هؤلاءِ الشَّبابِ!
با اين جوانان چه كنيم؟ عقلهاي ايشان شسته شده! (شست و شوي مغزي داده شده اند) مي ترسم كه محمّد به وسيله اين جوانان هر چه در دست داريم بگيرد!

لانَسْمَحُ ... أولئكَ شِرْذِمَةٌ قَليلونَ ..
اجازه نمي دهيم ... آنان گروه اندكي هستند...

ولكن ... هؤلاءِ ....
ولي .... اينان......

هَوِّنْ عليكَ... سَنَحتَفِظُ بِمُلْكِنا و جاهِنا .... لـى خُطَّةٌ لايُدرِكُها أحدٌ حتّي الشَّيطانُ!
سخت نگير:.... به زودي حكومت و مقامان را حفظ خواهيم كرد ... نقشه اي دارم كه كسي حتّي شيطان آن را نمي فهمد

ماهِىَ؟!
آن [نقشه]چيست؟
سَنَذْهَبُ مع محمّدٍ إلـي الْقِتالِ ... و نَتْرُ كُهُ فـﻰ الْوقتِ الْحَرِجِ....!
با محمّد به جنگ مي رويم و او را در موقع بحراني ترك مي كنيم.... !


فكرةٌ رائعةٌ ... إنَّكَ أسْتاذُ الشَّياطيـن...!
فكر جالبي است ... به راستي كه تو استاد شيطان ها هستي.

نعم ... نعم... إلـي اللِّقاءِ
بله.... بله.... به اميد ديدار!

اَلْمشهدُ الثّانـى بعدَ غَزْوةِ أحُدٍ
صحنه دوم پس از جنگ (احد)
﴿إنّا لِلّهِ و إنّا إلَيْه راجعونَ ﴾ قد اُسْتُشْهِدَ عَدَدٌ من خِيَرَةِ صَحابةِ رسولِ اللّهِ.
ما از خداييم و به سوي او باز مي گرديم .... ! عدّه اي از بهترين صحابه ي رسول خدا شهيد شده اند.
نَعَم... و علـي رأسِهِم سيِّدُ الشُّهداءِ حَمْزَةُ...
بله .... و در رأس آنان سيّد الشهدا حمزه است.

كُلُّ هذا هَيِّنٌ مادامَ رسولُ اللّه حيّاً.
همه اين[ها] آسان است تا وقتي رسول خدا زنده است.

﴿ مِنَ الْمؤمنيـنَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا اللّهَ علَيْه فمِنهُم مَنْ قَضَي نَحْبَهُ و مِنْهُم مَنْ يَنْتَظِرُ....﴾
از مؤمنان مرداني (كساني ) هستند كه بر سر عهدي كه با خدا بستند راستگو ماندند و از ميان آنان كسي هست كه به عهد خود وفا كرد(رخت از دنيا بر كشيد) و كسي كه منتظر است
اُنْظُرْ .....مَن هو
نگاه كن ... او كيست؟

هو خيـرُ شَبابِ " الْمدينةِ " . أسَفاً علـي فِقْدانِهِ مِن بَيْنِ الشَّبابِ !
او بهترين جوانان مدينه است. افسوس بر نبودنِ او در ميان جوانان!

هو حَنْظلةُ ! حنظلةُ ..؟! هذا غيـرُ معقولٍ ...ليلةَ أمْسِ كانت حَفْلةُ عُرْسِه!
او حنظله است!‌ حنظله ؟! اين باور كردني نيست... شب گذشته جشن عروسي او بود.

صحيحٌ ...ولكن حينما سَمِعَ نِداءَ الْمُنادﻯ يَدعو إلـي الْجِهادِ ، خَرَجَ مِن بَيْتِهِ و أسْرَعَ نَحْوَ ساحَةِ الْقِتالِ و اسْتُشهِدَ ...!
صحيح است ... ولي وقتي صداي منادي را شنيد كه دعوت به جهاد مي كرد، از خانه اش خارج شد و به سوي ميدان جنگ رفت و شهيد شد....‌!

﴿ فَسَلامٌ عليْهِ يَومَ وُلِدَ وَ يَومَ يَموتُ و يَومَ يُبْعَثُ حَيّاً﴾
پس سلام بر او روزي كه به دنيا آمد و روزي كه مي ميرد و روز ي كه زنده بر انگيخته مي شود.الدرس التاسع
درس نهم

﴿ لَيسَ لِلإنسانِ إلّا ما سَعَي﴾
ا نسان چيزي ندارد مگر آنچه با سعي بدست آورده است

يَبْحَثُ النّاسُ فـﻰ مَسيـرِهِم نَحْوَ أهدافِهم عن نَماذِجَ مِثاليَّةٍ ، لِيجْعَلوهُم أسوةً لأنفُسِهِم.
مردم در مسيرشان به طرف اهداف خود در جست و جوي الگوهاي برتر هستند تا آن ها را الگويي براي خودشان قرار دهند.

حياةُ الْعُظَماءِ مَشْعلٌ لِهدايةِ الأجْيالِ ، و مَنْ لَم يَجْعَلْها وسيلةً لِهدايتِه يَضِلَّ "هَلَكَ مَن ليس لَهُ حكيمٌ يُرْشِدُهُ"!
زندگي بزرگان مشعلي براي هدايت نسل هاست و هر كس آن را وسيله اي براي هدايت خودش قرار ندهد. گمراه مي شود. " كسي كه دانشمندي ندارد كه او را راهنمايي كند، هلاك مي شود."


ولكن كيف هؤلاء أصْبَحوا أئمَّةً لِلآخَرينَ و كيف خُلِّدَتْ أسْماؤُهُم فـﻰ التّاريخِ؟!
ولي چگونه اينان پيشوايان ديگران شده اند و چگونه نام هاي آنان در تاريخ جاويدان شده است؟

إلَيْكَ الآنَ بعضَ الإشاراتِ إلـي ميزاتِ هؤلاءِ الْعُظَماءِ:
و اينك پاره اي اشاره ها به ويژگي هاي اين بزرگان :‌

اَلاجتهادُ و الثَّباتُ
تلاش و پايداري

لَيْسَتِ الرّاحةُ إلا بَعدَ التَّعَبِ و لا تَنْزِلُ النِّعَمُ مِنَ السَّماءِ جاهِزَهً بَل هىثَمَرةُ الْكَدِّ و تَحمُّلِ الْمَشَّقةِ.

آسايش جز بعد از رنج و خستگي نيست و نعمت ها از آسمان آماده فرود نمي آيند بلكه ثمره ي رنج و تحمّل سختي هستند.

بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعالـى ومَن طَلَبَ الْعُلَـي سَهِرَ اللَّيالـى
به اندازه ي رنج بلندي ها به دست مي آيد. و هر كس بلندي بخواهد، شب ها بيدار مي ماند.
إنَّ الطَّبيبَ الْمُسلمَ زكريّا الرّازىَّ كانَ قد بَدِأ بِدِراساتِهِ الطِّبيَّةِ فـى الأرْبَعيـنَ من عُمرِهِ، لكنّهُ وصَلَ إلـي أهدافِهِ ، لأنّهُ كان دَؤوباً فـى أعمالِهِ.

پزشك مسلمان زكريّاي رازي تحصيلات پزشكي اش را در چهل سالگي شروع كرده بود ولي به اهداف خود رسيد. زيرا او در كارهايش با استقامت و پركار بود.

كان ميكِل أنْجِلو يقولُ : لَو عَلِمَ النّاسُ ما تَحَمَّلْتُ مِنَ الْمشا كِلِ و الْكَدْحِ فـى الْحياةِ ، لَما تَعَجَّبوا مِن أعمالـى الفنيَّةِ .

ميكل آنژ مي گفت: اگر مردم آنچه را از مشكلات و زحمت در زندگي تحمّل كرده ام مي دانستند؛ از كارهاي هنرمندانه ام تعجّب نمي كردند.


اَلْفقر
فقر

لو نَظَرْنا إلي تاريخِ حياةِ الْعُظَماءِ لَوَجَدْنا أنَّ هؤلاءِ تَحَمَّلوا الْمَصاعِبَ و تَجَرَّعوا آلاماً كثيـرةً فـى حياتِهِم.
اگر به تاريخ زندگي بزرگان بنگريم در مي يابيم كه اينان سختي ها را تحمّل كرده اند و دردهاي بسياري در زندگيشان تحمّل كرده اند . (نوشيده اند: سركشيده اند.)

كان الْفارابـىُّ - و هو من خِيَرَةِ علماءِ عصْرِهِ - يسهَرُ اللَّيْلَ لِلمطالعةِ وما كان فـى بيتِهِ مصباحٌ ؛ فيذهَبُ إلـي خارجِ الْبيتِ لِيُطالِعَ فـى ضَوءِ قِنْديلِ الْحُرّاسِ !
فارابي ، ‌از بهترين دانشمندان عصر خود، شب براي مطالعه بيدار مي ماند و در خانه اش چراغ نبود، پس به بيرون خانه مي رفت تا در نور چراغ نگهبانان مطالعه كند.جان جاك رُوسّو كان خادماً فـى بُيوتِ الأغنياءِ.
ژان ژاك روسو در خانه هاي ثروتمندان خدمتگزار بود
و كان يقول دائماً :
و هميشه مي گفت

لقد تَعَلَّمْتُ أشياءَ فـى مَدارِسَ عَديدةٍ ، ولكنَّ المدرسةَ الَّتـى اكْتَسَبْتُ فيها أعْظَمَ الْفوائِدِ هى مدرسةُ الْبُؤسِ و الْفقرِ!
:‌در مدارس متعدّد چيزهايي ياد گرفتم ولي مدرسه اي كه بزرگ ترين چيزهاي سودمند را در آن به دست آوردم؛ مدرسه ي بينوايي و فقر بود!نعم ! هذه هى شَريعةُ الْحياةِ : عملٌ و كَدْحٌ و نَصَبٌ و عَناءٌ، يَعقِبُها نعيمٌ و رَفاهٌ و راحةٌ و هَناءٌ!
بله ! اين قانون زندگي است. كار و زحمت و فرسوده شدن و رنج كه به دنبال آن نعمت و رفاه و راحتي و گوارايي مي آيد.


الأخلاق: اخلاق:

النَّجاحُ فـﻰ الْحياةِ يَتَرتَّبُ علـي التَّحَلّـى بالأخلاقِ الْفاضلةِ . هذا هو أميـرُ الْمؤمنيـنَ علـىّ (ع) يقول :
موفّقيّت در زندگي مترتّب است بر آراسته شدن به اخلاق خوب. اين امير مؤمنان علي (ع) است كه مي گويد:

" مَن نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنّاسِ إماماً، فَلْيَبْدَأ بِتَعليمِ نَفْسِهِ قبلَ تعليمِ غيْرِه ".
هر كسي خودش را پيشواي مردم قرار دهد ،پس بايد پيش از آموزش ديگري خودش را آموزش دهد.

قد جاء فـى ترجَمةِ الْعالِمِ الْجليلِ و الْفيلسوفِ الْكبيـرِ " مُلا صَدرا " أنّه ما كان يَقْبَلُ تِلميذاً إلا بِأربعةِ شُروطٍ:
در شرح حال دانشمند باشكوه و فيلسوف بزرگ ملّا صدرا آمده است كه او شاگردي را نمي پذيرفت مگر به چهار شرط:

1 - أنْ لا يَرْتَكِبَ الْمعاصىَ
- اينكه مرتكب گناهان نشود.

2 - أنْ لا يَطْلُبَ الْعِلْمَ لِلوصولِ إلـي مَنْصِبٍ دُنْيَوىٍّ.
- اينكه علم را براي مقام دنيايي طلب نكند. (نخواهد

3 - أنْ لا يَطْلُبَ الْمالَ إلّا بِالْكَفافِ.
- اينكه مال را جز به قدر كفايت طلب نكند. (نخواهد

4 - أنْ لا يُحاكـﻰَ الآخَرينَ و يَعْتمدَ علـي نَفسِهِ.
اينكه از ديگران تقليد نكند و به خودش اعتماد كند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ دی۱۳۸۵ساعت ۲۲:۳۷ بعد از ظهر  توسط علی شاطری  | 

الدرس السادس
درس ششم

حقوقُ النّاسِ
حقوق مردم
يا عَقيلُ ! اِنْهَضْ ...لاشـﻰءَ فـﻰ الْبَيتِ.
اي عقيل! برخيز ... هيچ چيزي در خانه نيست

أخوكَ خليفةُ الْمُسلميـنَ و رَئيسُ الْحكومةِ ! اِذْهَبْ إلَيْهِ لِتَحْصُلَ علـي شـﻰءٍ مِنَ الْمالِ!
برادرت خليفه ي مسلمانان و رئيس حكومت است. به سوي او برو تا چيزي از مال به دست بياوري.

نَهضَ عقيلٌ و ذهَبَ نَحْوَ دارِ الْحكومةِ.
عقيل برخاست و به سوي دار الحكومه رفت.


فـﻰ الطَّريقِ :
در راه:
أخى أميـرُ الْبلادِ سأحْصُلُ علـي مالٍ و مَنْصِبٍ فَلَن أرْجِعَ إلّا بالأ كْياسِ الْمملوءَةِ .
برادرم امير كشور است به زودي مال و مقام به دست خواهم آورد پس جز با كيسه هاي پُر باز نخواهم گشت
حتماً لا شكَّ فيه!
حتماً هيچ شكّي در آن نيست.
فـﻰ دارِ الْحكومةِ
در دار الحكومه

اَلسَّلامُ عليكَ يا أخى يا أميـرَ الْمؤمنيـنَ !
سلام بر تو اي برادرم اي امير مؤمنان .


وعليكُم السَّلامُ و رحْمةُ اللّهِ !
و سلام و رحمت خداوند بر تو باد.

يا علـىّ !جِئْتُ إليك لأتكلَّمَ حولَ مَشا‌‌‌‌‌‌‌كِلـى الْحياةِ !
اي علي! سوي تو آمدم تا پيرامون مشكلاتم در زندگي صحبت كنم.

يا بُنـىَّ ! يا حَسَنُ ! ألْبِسْ عَمَّكَ لِباساً .
اي پسركم! اي حسن! لباس به عمويت بپوشان.

فألْبَسَهُ الْحسنُ (ع) مِن لِباسِهِ.
پس حسن (ع) از لباس خودش به او پوشانيد.

حانَ وقتُ الْعَشاءِ.
وقت شام رسيد .

لَمّا جلَسوا علـي الْمائدةِ لِيَتَناوَلوا الْعَشاءَ ، ما وَجَدَ عقيلٌ شيئاً إلا الْخُبْزَ و الْمِلْحَ !
وقتي بر سر سفره نشستند تا شام بخورند،‌ عقيل چيزي جز نان و نمك نيافت.

فَتعجَّبَ كثيـراً.
پس خيلي تعجّب كرد


يا علـىّ ! أهذه مائِدةُ أميرِ الْبِلادِ ؟! أتُطْعِمُنا هَكَذا ؟!
اي علي! آيا اين سفره ي امير كشور است؟! آيا اين چنين به ما غذا مي دهي؟!
أليس هذا مِن نِعَمِ اللّهِ ؟!
آيا اين از نعمت هاي خداوند نيست؟!

بَلـي! ولكن !
بله! ولي!

فلِلّه الْحمدُ والشُّكْرُ !
پس ستايش و شكر خدا را !

يا علـىُّ ! أنا مَقروضٌ و أسْرَتـﻰ بِحاجةٍ إلـي الْمُساعَدةِ .
اي علي ! من بدهكارم و خانواده ام نياز به كمك دارد.

إنَّهُم أرْسَلونـى إليك لِكىْ أرجِعَ إلَيْهِم بالأخبارِ السّارَةِ.
آنان مرا به سوي تو فرستادند تا با خبرهاي شاد كننده به سوي آنان برگردم.


كَم دَيْنُكَ !
قرض تو چقدر است؟

آلافٌ مِن الدَّراهِمِ !
هزاران درهم.ليس‌عندى هذا الْمقدارُ، ولكن اِصْبِرْ حتّي آخُذَ راتِبــﻰ مِن بيتِ الْمالِ فأساعِدُكَ بشىءٍ منه !
اين مقدار ندارم،‌ ولي صبر كن تا حقوقم را از بيت المال بگيرم و با مقداري از آن به تو كمك مي كنم.بيتُ الْمالِ فـﻰ يدِكَ و أنتَ تَتَحَدَّثُ عن راتِبِك ....! كَم هو راتِبُكَ ؟!
بيت المال در دست توست و تو از حقوقت صحبت مي كني...! حقوقت چقدر است؟!

لا فرقَ بينـى و بيْنَ الآخَرينَ فـﻰ بيتِ الْمالِ ..!
هيچ فرقي ميان من و ديگران در بيت المال نيست.

كأنَّك لا تَقْبَلُ لا بأسَ ! فاذْهَبْ إلـي السّوقِ ، فَا كْسِرْ أقفالَ الصَّناديقِ !
گويا تو قبول نمي كني عيبي ندارد پس به بازار برو و قفل هاي صندوق ها را بشكن!

ما فـﻰ الصَّناديقِ ؟!
در صندوق ها چيست؟

أموالُ التُّجارِ !
مال تاجران

أتَأمُرُنـى أنْ أ كْسِرَ صناديقَ قَومٍ قد تَوَكَّلوا عَلـي اللّهِ و جَعَلوا فيها أموالَهُم ؟! أتأمُرُنـى أنْ أسْرِقَ ؟!
آيا به من فرمان مي دهي كه صندوق هاي قومي را بشكنم كه به خدا توكّل كرده اند و اموال خودشان را در آن قرار داده اند؟! آيا به من دستور مي دهي كه دزدي كنم؟!

فكَيفَ تَأمُرُنـى أنتَ أن أفْتَحَ بيتَ الْمالِ الْمسلميَن، و أدْفَعَ لكَ مِن أموالِهم، و قد تَوَكَّلوا علـي اللّهِ ؟!
پس چگونه تو به من دستور مي دهي كه بيت المال مسلمانان را باز كنم و از اموال آنان به تو بپردازم در حالي كه آنان به خدا توكّل كرده اند؟!

ألَيسَت السَّرِقَةُ مِن شخصٍ واحدٍ خيـراً مِن أنْ تَسْرِقَ مِن جَميعِ الْمسلميـنَ !؟
آيا سرقت از يك نفر بهتر از اين نيست كه از همه ي مسلمانان سرقت كني؟!

خَجِل عقيلٌ و نَدِمَ علـي طَلَبِهِ ...!
عقيل خجالت كشيد و از خواسته خود پشيمان شد.....
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ دی۱۳۸۵ساعت ۲۱:۴۹ بعد از ظهر  توسط علی شاطری  | 

 
اَلدَّرْسُ الْاأوّلُ

إلهى...

﴿رَبِّ ﭐشْرَحْ لـى صَدرى و يَسِّرلـى أمْرى وَ احْلُلْ عُقْدَ‎ةً مِن لِسانـى يَفْقَهوا قَولـى﴾

اَللّهُمَّ أخْرِجْنـى مِن ظُلُماتِ الْوهْمِ و أكْرِمنـى بِنورِ الْفَهْمِ.

اَللّهُمَّ ﭐفْتَحْ عَلَيْنا أبْوابَ رَحْمَتِكَ.

وَﭐنشُرْ عَلَيْنا خَزائِنَ عُلومِكَ.

ربِّ ... رَبِّ يَسِّر و لاتُعَسِّر .

اَللّهُمَّ فَرِّحْ قلبـﻰ .

اَللّهُمَّ انْهَجْ لـى إلـي مَحَبَّتِكَ سَبيلاً سَهْلَةً.

إلَهىلا تَجْعَلْ لِلشَّيطانِ عَلـى عقلـى سبيلاً .

ولا لِلْباطِلِ عَلـي عَملـى دَليلاً .

اَللّهُمَّ ألْهِمْنا طاعَتَكَ و جَنِّبْنا مَعْصِيَتَكَ.

برَحْمتك يا أرْحَمَ الرّاحِمين

ترجمه درس اول

پروردگارا، سينه ام را برايم فراخ كن (بگشاي ) و كارم را برايم آسان گردان و گره

از زبانم باز كن تا سخنم را بفهمند.

خدايا مرا از تاريكي هاي پندار خارج كن و مرا با نور فهم گرامي بدار.

خدايا درهاي رحمتت را برما بگشاي.

و گنجينه هاي دانش هايت را برما باز كن.

پروردگارا.... پروردگارا آسان بگير و سخت نگير.

خدايا قلبم را شاد كن.

خدايا راه آساني را به سوي محبتت به من نشان بده.

خدايا براي شيطان راهي بر عقل من قرار نده.

و راهنمايي براي باطل بر كار من قرار نده.

خدايا بندگي ات را به ما الهام كن و گناه به درگاهت را از ما دور كن.

[ اميد ما] به رحمتت است اي مهربان ترين مهربانان.اَلدَّرسُ الثّانـى

فـى خدمة الْبؤساءِ

اَلْهَواءُ حارٌّ و النّاسُ فـى بُيوتِهِم . خَرجَ علـىٌّ (ع) إلـي السّوقِ.

لا تَخْرُج الآنَ . اَلشَّمسُ مُحْرِقَهٌ .

لا ...لعلَّ ذا حاجةٍ يَطْلُبُ مُساعدةً .

و فـى الطّريقِ :

ثَقيلةٌ ...ثقيلةٌ. لكنْ لا حيلةَ ...اَلأطفالُ ...اَلْجوعُ ...اَلْعطَشُ ...ماذا أفْعَلُ؟!

فَنَظَرَ إليها علـىّ (ع) !

فَجاءَ و أخَذَ مِنها القِربَةَ . فحَمَلَها إلـي بيتِها ... و سَألَها عَن حالِها :

بَعَثَ علـي بنُ أبـﻰ طالبٍ زَوجـى إلـي الثُّغورِ ....و بعدَ أيّامٍ سَمِعنا خَبَرَ وفاتِهِ!

و لـى أطفالٌ يَتامَي و لَيسَ عندﻯ شـﻰءٌ.

فقد ألْجَأتْنـى الضَّرورةُ إلـي خدمةِ النّاسِ .

ذهب علـىٌّ (ع) محزوناً إلـي دارِ الْحكومةِ وحَمَلَ زنبيلاً فيه طعامٌ.

فَرَجَعَ و قَرَعَ الْبابَ .

مَن يَقْرَعُ الْبابَ؟

أنا ذلكَ الْعبدُ الَّذى حَمَلَ مَعَك القِرْبةَ ....اِفْتَحـى الْبابَ ..... إنَّ مَعـى شيئاً لِلأطفالِ .....

رَضِىَ الله عنكَ و حَكَمَ بينـى و بيْنَ علـىّ بن أبـى طالبٍ !

فدخلَ علـىٌّ (ع) و قالَ:

إنـّى أحِبُّ اكْتِسابَ الثَّوابِ ، فَانْتَخِبـى بَيْنَ هذيْنِ الأمْريْنِ : تَهيئةِ الْخُبْزِ أو اللَّعِبِ مع الأطفالِ

أنا أقْدَرُ مِنْكَ علـي تَهْيئَةِ الْخُبزِ؛ فَالْعَبْ أنتَ مع الأطفالِ !

فذهبَ علـىٌّ (ع) إلـي طِفْلَيْنِ صغيـرَيْنِ مِن بَينِهِم ، و جَعَلَ الْخُبزَ فـى فَمِهِما و هو يقولُ لِكُلٍّ مِنهُما :

يا بُنـىَّ! اِجْعَلْ علـىّ بنَ أبـى طالبٍ فـى حِلٍّ مِمَّا مرَّ فـى أمْرِكَ !

و بعدَ ساعةٍ .

أخى ! اُسْجُر التَّنّورَ .

اَللّهُمَّ أفْرِغْ علـي هذا الرَّجُلِ خيْرَك و ثوابَكَ...و لكن...علـىٌّ بنُ أبـىطالبٍ...كيفَ...؟! هو لا ينظرُ إلـي حالِ الْمحروميـنَ ... نَحنُ مَحرومونَ و لكن هو...!!

فبادَرَ علـىٌّ (ع) إلـي سَجْرِهِ .

فلَمّا أشْعَلَهُ :

ذُقْ يا علـىُّ ! هذا جَزاءُ مَن نَسِـﻰَ الْمَساكيـنَ و الْيَتامَي !
حينَئذٍ جاءَت امْرأةٌ و شاهَدَتْ خليفةَ الْمسلميـنَ وتَعَجَّبَتْ!

ويْحَكِ ... أتعلَميـنَ مَن هو ؟! هو أميـرُ الْمؤمنيـنَ ...

ويلٌ لـى . ماذا أفعلُ ؟! فَذَهَبَتْ إلَيْهِ و هى تَعْتَذِرُ!

وا حَيائى ... واحَيائى ... عفواً ... معذرةً ... يا أميـرَ الْمؤمنيـنَ ... عفواً ...

لا... لا.... بل واحَيائى منك فيما قَصَّرْتُ فـى أمْرِك !


درس دوم

در خدمت فقيران

هوا گرم است و مردم در خانه هايشان هستند علي (ع) به سوي بازار خارج شد.

اكنون خارج نشو. خورشيد سوزان است.

نه .... شايد نيازمندي كمك بخواهد.

و در راه: سنگين است .... سنگين است. ولي چاره اي نيست ...كودكان ... گرسنگي... تشنگي .... چه كار كنم؟!

علي (ع) به او نگاه كرد! سپس آمد و مشك را از او گرفت و به خانه اش برد... و از حال او پرسيد:

علي بن ابي طالب همسرم را به مرزها فرستاد ... و بعد از چند روز خبر وفات او را شنيديم.

و كودكان يتيمي دارم و چيزي ندارم.

و نياز مرا به خدمت مردم واداشته است.

علـي (ع) غمگين به دار الحكومه رفت و زنبيلـي را كه در آن غذا بود برداشت.

پس برگشت و در زد.

چه كسي در مي زند؟

من همان بنده اي هستم كه مشك را همراه تو برداشت ... در را باز كن.... براي بچّه ها چيزي همراهم است.

خدا از تو راضي باشد و ميان من و علي بن ابي طالب داوري كند.

پس علي (ع) وارد شد و گفت:

من به دست آوردن ثواب را دوست دارم. پس يكي از اين دو كار را انتخاب كن: تهيه كردن نان يا بازي كردن با بچّه ها را.

من از تو در تهيه نان تواناتر هستم. پس تو با بچه ها بازي كن.

پس علي (ع) از ميان آنان به سوي دو كودك كوچك رفت و نان در دهان آن دو گذاشت در حالي كه به هر يك از آن دو مي گفت:

اي پسركم! علي ابن ابي طالب را در آنچه بر شما گذشت حلال كن.

و بعد از ساعتي.

برادرم تنور را روشن كن .

خدايا خير و ثوابت را بر اين مرد فرو بريز ... ولي ... علي بن ابي طالب ...چگونه ... ؟! او به حال محرومان نگاه نمي كند ... ما محروم هستيم ولي او ... !
پس علي (ع) اقدام به روشن كردن آن نمود.

سپس وقتي آن را روشن كرد:

اي علي بچش. اين سزاي كسي است كه درماندگان ويتيمان را فراموش كرده است .

در اين هنگام زني آمد و خليفه ي مسلمانان را ديد و تعجب كرد.

واي بر تو ... آيا مي داني او كيست؟ او امير المؤمنين است.

واي بر من . چه كار كنم؟‌پس به سوي او رفت در حالي كه معذرت مي خواست.

شرمم باد ... شرمم باد ... ببخشيد ... معذرت ... اي امير المؤمنين ... ببخشيد ...

نه ... نه .... بلكه من از تو شرمم باد به خاطر اينكه در كار تو كوتاهي كرده ام .
الدرس الثالث

كِتاب الْحَياة

اَلْعلمُ و الدّينُ جَناحانِ لِلإنسانِ لا يَقْدِرُ علـي الطَّيَرانِ إلا بِهِما . و الأمّةُ الإسلاميّةُ هىأمّةٌ سائرةٌ نَحوَ الْكمالِ و الرُّشدِ و هى بِحاجةٍ إلـي هذَيْنِ الْجَناحَيْنِ.

والإسلامُ مُنْذُ ظهورِهِ شجَّع الْمسلميـنَ علـي التَّفكُّرِ و التَّعلُّمِ.

لِذلك ألَّفَ الْمسلمونَ رَسائِلَ و كُتُباً عديدةً فـى جميع الْمَجالاتِ الْفكريَّةِ و الْعلميَّةِ كالأدبِ و الْفلسَفَةِ و الطّبِّ و الرّياضيّاتِ و الْفيزياءِ و الزِّراعةِ و الصَّيْدَلَةِ ...

والْقرآنُ دُستورٌ لِحياتِنا الْيَوميَّةِ و ليسَ كتاباً يتحدَّثُ عن الْعلوم بالتّفصيلِ و لكنْ فيه بعضُ الإشاراتِ الْعلميَّةِ الّتـى اِكتشفَ عِلْمُ الْبشرِ بَعضَها حتّي الآنَ .

وإليك بعضَ هذه الآياتِ:

1 - أصل الْعالَم:

﴿... أنَّ السَّماواتِ و الأرضَ كانتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما ﴾

أصلُ الْعالَمِ سِرٌّ غامِضٌ و الآيةُ تُخْبِرُ الْعالَميـنَ عن حقيقةِ هذا الأمرِ مِن خِلال كلماتٍ وَجيزةٍ :

"كانت السَّماواتُ و الأرضُ مُلْتَصِقَتَيْنِ ثُم فَصَلَ اللّهُ بينهما ."


تَوَصَّلَ الْباحِثونَ فـى عِلْمِ الْفَلَك فـى الْقرنِ الْعِشرينَ إلـي نظريَّةٍ خلاصتُها أنَّ الْمادَّةَ الأولَـي لِلْعالَمِ كانت جامدةً ثُم حَدَثَ فيها انْفجارٌ شديدٌ وانْفَصَلَتْ أجزاءُ تلكَ الْمادَّةِ و تَشَكَّلَت السَّماواتُ و الأرضُ !

2- اَلشَّمسُ و الْقَمر

﴿وجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَّ ( فـى السَّماواتِ) نوراً و جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً﴾

كلمةُ "سِراج" تُعبِّرُ عن شـﻰءٍ ذﻯ نورٍ و حرارةٍ من ذاتِه و كلمةُ "نور" تُعبِّرُ عن مُجرَّدِ نورٍ لا حرارةَ فيه.

والآيةُ تقولُ : إنّ الْقمرَ يَبْعَثُ ضَوءًا لاحرارةَ فيه و مِن مَصدرٍ غيرِ ذاتـىٍّ . أمّا الشَّمسُ فهىمُضيئةٌ بِذاتِها فَتكونُ مصدراً لِلنّورِ و الْحرارةِ .

و ما عَرَفَ الإنسانُ حقيقةَ الْقَمرِ إلا فـى الْقرنِ الْعِشرينَ و بعد هُبوطِ أوّلِ انسانٍ علـي سطحِه واكتِشافِه بأنَّه مُجرَّدُ كَوكبٍ هامِدٍ لا أثرَ فيهِ لِلماءِ ولا لِلحياةِ وهو يَعكِسُ ضوءَ الشَّمْسِ ....

3 - دَوَرانُ الأرضِ

﴿وَ تري الْجِبالَ تَحْسَبُها جامدةً و هىتَمرُّ مرَّ السَّحابِ .﴾

نَّكَ لو تَنظُرُ إلـي الْجبالِ تَحْسِبُ أنّها ثابتةٌ و لكنَّ الْحقيقةَ غَيْرُ ذلك اَلْجبالُ تَمُرُّ أمامَكَ كَما يَمُرُّ السَّحابُ ؛ وسببُ ذلك دَورانُ الأرضِ و حَركتُها .

حركةُ الأرضِ ليستْ مخفيَّةً علـي أحَدٍ فـى عصرِنا ولكنَّها كانت مَجهولةً علـي الإنسانِ حتّي الْقرونِ الأخيرةِ . و قصّةُ غاليلةَ مشهورةٌ فـى هذا الْمجالِ .

هذه كانت بعضَ الإشاراتِ العلميَّةِ فـى الْقرآنِ الْكريـم ، الّتـﻰ اكْتَشَف الْعلمُ حقيقتَها حتّي الآنَ.

و نَعلَمُ أنَّ الإشاراتِ الْعلميَّةَ فـى آياتِ الْقرآنِ الْكريـم لَيسَت هدفاً بِحدِّ ذاتِها ، بل هىآياتٌ تُثْبِتُ لَنا صِدْقَ ادّعاءِ نزولِ الْقرآنِ من جانبِ اللّهِ تَباركَ و تَعالَي .

﴿ إنَّ فـى ذلك لآياتٍ لِقَومٍ يَعقِلونَ﴾

درس سوم

كتاب زندگي

علم و دين دو بال براي انسان هستند كه جز با آن دو نمي تواند پرواز كند و امّت اسلامي امّتي حركت كننده به سوي كمال و رشد است و به اين دو بال نيازمند است.

و اسلام از هنگام ظهورش مسلمانان را به فكر كردن و يادگيري تشويق كرده است

به همين سبب مسلمانان نامه ها و كتابهاي بسياري در همه ي زمينه ها ي فكري و علمي مانند ادبيات ، فلسفه، پزشكي ، رياضيات ، فيزيك ، كشاورزي و دارو سازي تأليف كرده اند .

و قرآن قانون اساسي زندگي روزمرّه ي ماست و كتابي نيست كه مفصّلاً درباره ي دانش ها صحبت كند و در آن بعضي اشاره ها ي علمي وجود دارد كه علم بشر تا به حال آن را كشف كرده است.

و اينك بعضي از اين آيه ها :‌

1- اصل جهان:

كه آسمان ها و زمين بسته بودند و آن دو را باز كرديم.

اصل جهان راز پيچيده اي است و اين آيه به جهانيان درباره حقيقت اين امر در خلال سخناني مختصر و مفيد خبر مي دهد: " آسمان ها و زمين به هم پيوسته بودند سپس خداوند آن دو را از هم جدا كرد."


محقّقان در علم اختر شناسي در قرن بيستم به نظريّه اي رسيده اند كه خلاصه اش اين است كه مادّه ي نخستينِ جهان جامد بود. سپس انفجار شديدي روي داد و اجزاي آن مادّه جدا شد و آسمان ها و زمين تشكيل شد.

2- خورشيد و ماه

و ماه را در‌ آن ها (در آسمان ها ) نور و خورشيد را چراغ قرار داد.


كلمه ي " چراغ" چيزي را بيان مي كند كه داراي نور است و از خودش گرما دارد و كلمه ي "نور"

نور محض را بيان مي كند كه گرمايي در آن نيست.

و آيه مي گويد: ماه نوري را مي فرستد كه گرمايي ندارد و از منبعي غير خودش است. امّا خورشيد خود به خود فروزان است و منبع نور و گرماست.

و انسان حقيقت ماه را نشناخت جز در قرن بيستم و بعد از فرود آمدن اولين انسان بر سطح آن و كشف اينكه آن تنها سيّاره اي سرد و خاموش است كه هيچ اثري از آب و زندگي در آن نيست و نور خورشيد را منعكس مي كند.

3- چرخش زمين

و كوهها را مي بيني. آن ها را جامد مي پنداري در حالي كه همچون ابر حركت مي كنند.

اگر به كوهها نگاه كني آن ها ثابت مي پنداري ولي حقيقت غير اين است. كوه ها همان طور كه ابر حركت مي كند در برابر تو در حركتندو علّت آن چرخش و حركت زميني است.

حركت زمين در عصر ما بر كسي مخفي نيست ولي تا قرن هاي اخير بر انسان نا معلوم بود و داستان گاليله در اين زمينه مشهور است.

اين پاره اي اشاره هاي علمي در قرآن كريم بود كه علم تا به حال حقيقت آن را كشف كرده است.

و مي دانيم كه اشاره هاي علمي در آيه ها ي قرآن كريم فـي نفسه هدف نيست بلكه آيه هايي است كه راست بودنِ ادّعاي نازل شدنِ قرآن را از جانب خداوند تبارك و تعالي ( نام او پر بركت و بلند بادا) براي ما ثابت مي كند.

به راستي كه در آن آيه هايي وجود دارد براي قومي كه مي انديشند

اَلدَّرسُ الرّابع

جُمال الْعلم

اِعتَزِلْ ذِكْرَ الأغانـى و الْغَزَلْ و قُلِ الْفَصْلَ و جانِبْ مَنْ هَزَلْ

وَ اتَّقِ اللّهَ فَتَقْوَي اللّهِ ما جاوَرَتْ قلْبَ امْرِئٍ إلّاوَصَلْ

لَيْسَ مَنْ يَقْطَعُ طُرْقاً بَطَلا إنَّما مَنْ يَتَّقى اللّهَ الْبَطَلْ

أين نِمرودُ و كَنْعانُ و مَنْ مَلَكَ الأرضَ و وَلَّـي و عَزَلْ؟!

اُطْلُبِ الْعلمَ و لاتَكْسَلْ فما أبْعَدَ الْخيـرَ علـي أهلِ الكَسَلْ!

وَاهْجُرِ النَّوْمَ و حَصِّلْهُ فمَن يَعْرِفِ الْمطلوبَ يَحْقِرْ ما بَذَلْ

فـى ازْديادِ الْعلمِ إرْغامُ الْعِدَي و جَمالُ الْعلمِ إصلاحُ الْعَمَلْ

لا تَقُلْ أصلى و فَصْلى أبداً إنَّما أصلُ الْفَتي ما قَدْ حَصَلْ

قيمةُ الإنسانِ ما يُحْسِنُهُ أكْثـرَ الإنسانُ منه أمْ أقَـلّ

قَصِّرِ الآمالَ فـﻰ الدّنيا تَفُـزْ فَدليلُ الْعقلِ تَقصيـرُ الأمَـلْ


ترجمه درس چهارم

از ذكر ترانه هاي بي معني و مفهوم و لهو و لعب دوري كن.
و سخن حق را بازگو و از بيهوده گويان دوري كن.

و تقواي خدا پيشه كن زيرا تقواي خدا به قلب انساني نزديك نشد مگر اينكه به آن برسد.

كسي كه راهزني مي كند قهرمان نيست، قهرمان كسي است كه تقواي خدا پيشه كند.

كجايند نمرود و كنعان و آنكه مالك زمين شد و مقام داد و بركنار كرد؟

علم را طلب كن و تنبلي نكن زيرا چه دور است خير و بركت بر تنبل ها !

و خواب را ترك كن و [علم را ] به دست آور زيرا كسي كه خواسته را بشناسد، آنچه را بخشش كند خوار و كوچك شمارد.

در افزايش علم، به خاك افكندنِ دشمنان وجود دارد و زيباييِ علم، اصلاح عمل است.

هرگز نگو: اصل و نسب من . اصل جوانمرد چيزي است كه خودش آن را به دست آورده است.

ارزش انسان به چيزي است كه آن را به نيكي انجام داده . خواه آن را زياد انجام داده باشد يا كم.

آرزوها را در دنيا كم كن تا رستگار شوي. زيرا كه نشانه ي عقل، كوتاه كردنِ آرزوست.

اَلدَّرسُ الْخامس

اَلظَّبْـىُ و القمرُ

أنا صَيّادٌ . أسافِرُ إلـي الْمناطِقِ الْمختلفةِ لِصَيْدِ الْحَيَواناتِ النّادرةِ . إحْدَي هذه الرِّحْلاتِ أمْضَيْتُ أسبوعاً كاملاً فـﻰ إحْدَي الْجُزُرِ الاِسْتوائيّةِ . فَتَّشْتُ عن آثارِ ظَبْـﻰٍ ذى قرونٍ جَميلةٍ يَسْكُنُ فـﻰهذه الْمِنطَقةِ.

ساعَدَنـى فـﻰ هذا الصَّيْدِ أحَدُ ساكنـى الْجزيرةِ و هو خَبيـرٌ بِمَسالكِ غاباتِها .

لَمّا غَرُبَت الشَّمسُ جَلَسْنا تَحتَ شجرةٍ مُشْرِفَةٍ علـي تَلٍّ رَمْلىٍّ. ظَهَرتْ أشِعَّةُ الْقَمرِ الْفِضّيَّةُ وأصْبَحَ الْمنظَرُ
جَميلاً رائعاً يَخْلِبُ الْقلوبَ
حينَئِذٍ رَأيتُ ظَبْياً يَمْشـﻰ بِهُدُوءٍ علـي الرَّمْلِ حتّي بَلَغ قِمَّةَ أحَدِ التِّلالِ فَجَلَسَ .

اُنْظُرْ ....اُنْظُرْ ....هذا هو الظَّبْىُ الَّذى فَتَّشْتُ عنه طولَ النَّهارِ . اُنظُرْ إلـي قُرونِهِ الْجميلةِ الثَّمينَةِ الَّتـى ظَهَرَتْ كالْفِضَّةِ الْبَرّاقَةِ فـﻰ ضَوْءِ الْقَمرِ......

ما فَطِنَ الظَّبْىُ لِوجودنِا . فَتَوَقَّفَ فـى نُقطةٍ و هو يَرْقُبُ الْقَمر بإعجابٍ فأخْرَجْتُ سِلاحى ولكن ماقَبِلتْ يدى .

كيف تَقتُلُ ظَبْياً يَعْشِقُ الْجَمالَ كما تَعْشِقُه أنتَ ؟!

لقد تَرَكَ مأمَنَهُ بين الأشْجارِ لِمُشاهدةِ الْقمرِ و مناجاتهِ ...!

وَضَعتُ السِّلاحَ علـي الأرضِ و قُلْتُ لِرفيقى :لا.... لا أقتلُ هذا الظَّبْىَ. ما هو رأيُكَ ؟!

فأجابَ : أحسنتَ . اَلْحقُّ معكَ .إنَّه حَيَوانٌ "شاعرٌ" يَعْشِقُ الْجَمالَ

درس پنجم

آهو و ماه

من شكارچي هستم. براي شكار حيوانات كمياب به مناطق مختلف سفر مي كنم. در يكي از اين سفرها هفته ي كاملـي را در يكي از جزاير استوايي گذراندم. آثار آهويي داراي شاخ هاي زيبا را جست و جو كردم كه در اين منطقه زندگي مي كرد

در اين شكار يكي از ساكنان جزيره به من كمك كرد او به راه هاي جنگل هايش آگاه بود. وقتي خورشيد غروب كرد زير درختي مشرف به تپّه اي شني نشستيم. اشعه ي نقره اي ماه ظاهر شد و منظره ي زيبايي شد كه قلب ها را شيفته مي كرد. (مي فريفت)

در اين شكار يكي از ساكنان جزيره به من كمك كرد او به راه هاي جنگل هايش آگاه بود. وقتي خورشيد غروب كرد زير درختي مشرف به تپّه اي شني نشستيم. اشعه ي نقره اي ماه ظاهر شد و منظره ي زيبايي شد كه قلب ها را شيفته مي كرد. (مي فريفت)

در اين هنگام آهويي را ديدم كه به آرامي روي شن راه مي رفت تا اينكه به قلّه ي يكي از تپّه ها رسيد و نشست.

نگاه كن .... نگاه كن .... اين همان آهويي است كه در طول روز دنبال آن گشتم. به شاخ هاي زيباي گرانبهايش نگاه كن كه مانند نقره ي برّاق در نور ماه ظاهر شد.

آهو به وجود ما پي نبُرد. پس در نقطه اي ايستاد در حالـي كه با شگفتي به ماه مي نگريست پس سلاحم را درآوردم ولي دستم قبول نكرد


چگونه آهويي را مي كشي كه به زيبايي عشق مي ورزد همان طور كه تو به آن عشق مي ورزي؟!

[آهو]محلّ امن خود را در ميان درختان براي ديدن ماه و مناجات با او ترك كرده است.

سلاح را بر زمين نهادم و به دوستم گفتم:‌نه اين آهو را نمي كشم نظرت چيست؟!

آفرين حق با توست اين حيواني با احساس است كه به زيبايي عشق مي ورزد.+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ دی۱۳۸۵ساعت ۱۱:۵۹ قبل از ظهر  توسط علی شاطری  | 

 قواعد درسهای اول تا سوم عربی۲رشته کار ودانش

 

  قواعد درس اول                                     معرفه                   

                            اسم

                                                                نكِره

اسم را از نظر شناختن به دو نوع تقسيم مي كنند: اسم معرفه و اسم نكره

اسم معرفه: اسمي شناخته شده است كه بر  فرد يا چيز مشخّصي دلالت مي كند و يا براي بار دوم در جمله تكرار مي شود.

اما اسم نكِره: اسمي ناشناس است كه بر فرد يا چيز نامعلومي دلالت مي كند.

مثال:

 ديروز پسري را در بازار ديدم.

                نكره         معرفه

رأيتُ  ولداً  فـﻰ السّوقِ أمسِ.

          نكره    معرفه

معلّم:             چه كسي نشانه معرفه و نكره را در فارسي مي داند؟

دانش آموز:     در فارسي معمولاً معرفه نشانه ندارد ولي نشانه نكره سه چيز است:

يك، يكي، يك و ي

 

                معرفه                          مرد

                                                       مردي

                نكره                                              يك مرد

                                                      يك مردي

معمولاً نشانه نكره در عربي تنوين است.        

دانش آموز:     آيا اسم خاص داراي تنوين نكره است؟

معلّم:             خير اسم خاص حتي اگر تنوين داشته باشد؛ نكره نيست بلكه معرفه است.

مثال:             أشهَدُ أنَّ محمّداً رسولُ اللهِ.

در اين مثال «محمداً» معرفه است.

 

 

انواع اسم معرفه:

 

در زبان عربي اسم معرفه شش نوع  است:

 

1- اسم معرفه به «ال»           الذِّئب: گرگ

 

2- ضمير                           هو، أنتِ

 

3- عَلَم                             ناصرٌ، سوسنُ، بغدادُ.

 

[اسم عَلَم يعني اسم خاص. نامي كه مخصوص يك فرد، يك مكان و يا يك چيز است]

 

4- موصول:                       الّذى، الّتـى، الّذينَ، اللّاتـﻰ، مَنْ، ما

 

5- اشاره: هذا، هذه، هذانِ، هاتانِ، هؤلاءِ، ذلك، تلك، أولئك

 

6- اسم معرفه به اضافه بابُ الغُرفة، محفظةُ جوادٍ.

 

(هر گاه اسمي به اسم معرفه اي ديگر اضافه شود؛ اسم اوّل از نكره بودن خارج شده معرفه مي گردد.

معلّم:        آيا به  نظر شما «ال» و «تنوين» با هم در يك اسم مي آيند؟

دانش آموز:  خير، زيرا ال نشانه معرفه و تنوين، نشانه نكِره است و نمي شود با هم  بيايند.

 

قواعد درس دوم

 

 

 

 

                                                         ظاهري

        علامت هاي اعراب                          محلّي

                                                         تقديري

 

 

علامت هاي اعراب عبارتند از:        _ُ _ً _ٍ

به اين علامت ها اعراب ظاهري مي گويند.

هرگاه اعراب كلمه اي ظاهر شد؛ مي گوييم اعراب آن كلمه ظاهري است. مثلاً در اين كلمات مي بينيم كه اعراب كلمات، ظاهر شده پس اعراب آنها ظاهري است.

 

القربةُ ثقيلةٌ للمرأةِ.

 يرسمُ الطالبُ صورةَ جبلٍ علي اللوحِ.

 

 

 

 

                                                   اصلي

            اعراب ظاهري 

                                                     فرعي

 

اعراب ظاهري نيز دو نوع است: « اصلي » و « فرعي».

اعراب اصلي همان علامت هاي معروفِ اعراب است كه عبارت است از:

 

نصبﹷﹱ / رفع / جرّ ٍ / جزمﹿ

 

امّا اعرابِ فرعي، مطلبِ جديدي است كه در اين درس با آن آشنا مي شويم.

گاهي علامت اعراب _ً_ِ_ٍ_ُ_ٌ_ْ   نيست.

اعراب فرعي در  پنج مورد است:

 

1- اسم  مثنّي 2- اسم جمع مذكّر سالم 3- اسماء خمسه

 4- اسم جمع مؤنّث  سالم 5- اسم غير منصرف.

 

1- اسم مثنّي

 

 

 

مرفوع

منصوب

مجرور

مفرد مذكّر

تلميذٌ

تلميذاً

تلميذٍ

مفرد مؤنّث

تلميذةٌ

تلميذةً

تلميذةٍ

تلميذانِ

تلميذانِ

تلميذَينِ

تلميذَينِ

مثنّي مؤنّث

تلميذتانِ

تلميذَتَينِ

تلميذَتَينِ

علامت رفعِ مثنّي ، حرف «الف» در « انِ» است.

علامت نصب و علامت جر، حرف «ى» در « ـَيْنِ » اس

اسم جمع مذكّر سالم

 

 

مرفوع

منصوب

مجرور

مفرد مذكّر

معلّمٌ

معلّماً

معلّمٍ

جمع مذكّر سالم

معلّمونَ

معلّمينَ

معلّمينَ

علامت رفعِ جمع مذكّر سالم، حرف «و» در «ونَ» است .

علامت نصب و جرّ جمع مذكّرسالم ، حرف «ى» در «ـِينَ» است.

 

 

اسماء خَمسَة

«اسماء خَمسَة» يعني اسم هاي پنجگانه و عبارتند:

 أب: پدر/ أخ: برادر/ ذو: داراي/ حَم: پدر شوهروخويشاوندان شوهر/ فَم: دهان

 

 

از حَم و فَم چون پُر كاربرد نيستند؛ صرف نظر مي كنيم.

 

مرفوع

منصوب

مجرور

أبو

أبا

أبـى

أخو

أخا

أخى

ذو

ذا

ذى

 

علامت رفعِ اسماء خمسه حرف « و» است.

علامت نصبِ اسماء خمسه حرف «  ا » است.

علامت جرّ اسماء خمسه حرف « ى » است.

 

 

قواعد درس سوم  

                       

تا به حال با سه مورد اعراب فرعي آشنا شده ايد و اينك مورد چهارم از اعراب فرعي:

4- اسم جمع مؤنّث سالم:

 

مرفوع

منصوب

مجرور

مفرد مؤنّث

كاتِبَةٌ

كاتبةً

كاتبةٍ

جمع مؤنّث سالم

كاتباتٌ

كاتباتٍ     ؟!

كاتباتٍ

 

در جمع مؤنّث سالم، علامت نصبﹷﹱ وجود ندارد و كلمه در  حالت نصب، كسره مي گيرد.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳ دی۱۳۸۵ساعت ۲۲:۵۵ بعد از ظهر  توسط علی شاطری  |